Priser

Prisen oppgis uoppfordret av psykologen før start av chatsamtalen, og avhenger av hvilken psykolog som er på jobb.